Metody lotowania

1. "Wołający samiec do samicy i miski lęgowej"

Wprowadzenie:
Prezentowany system lotowania oparty jest o wdowieństwo samcami. Wybór ten podyktowany był ograniczeniem mego czasu i być może w przyszłości podejmę próbę włączenia do niego samic. Nowoczesna hodowla gołębi wymaga angażowania dużej ilości czasu i dobrze mieć w tym poparcie całej rodziny lub pomoc zaufanej osoby. Praca zawodowa absorbuje mnie przez około 10 - 12 godzin dziennie, często podróżuję służbowo. Mam wyrozumiałą żonę i to jej poświęcenie wypełnia tę lukę. Wszystko staramy się robić wspólnie. Metoda wdowieństwa nie toleruje niedomówień. Istotne jest w tym, aby mieć do siebie zaufanie. Wiem, że mam fortunę i życie to pokazuje. Rodzina moja jest bardzo aktywna w gołębiarskim sporcie i cały swój wolny czas przeznacza dla niego.

Lotowanie za pozwoleniem. Co to oznacza?
System ten należy poczuć. Musi on istnieć w całym otoczeniu gołębi. Powinien być poprzedzony zaplanowanym harmonogramem pracy. Aczkolwiek czuję, że przemyślany i skrupulatnie opracowany plan musi być na bieżąco analizowany i korygowany przez cały okres przygotowań i lotów. Całe życie gołębi podobnie jak u ludzi zależy od wielu przypadków. Zawsze w nim można wyodrębnić charakterystyczne jego rysy i obszary mające istotny wpływ na kondycje oraz wyniki lotowe.
Jestem hodowcą drugiego pokolenia. Ojciec mój był w tym dobry, ale tylko jako miłośnik. Do osiągnięcia sukcesów w tak wielkiej i ostrej rywalizacji potrzeba innego spojrzenia. W mojej rodzinie jest pięcioro rodzeństwa, trzy siostry i dwóch braci i kiedy ich porównuję to każdy z nich jest inny. U gołębi jest podobnie.

Wdowieństwo - sposoby postępowania
 1. Bardzo istotnym etapem kształtowania wdowieństwa jest moment przeniesienia młodych samców do gołębnika dla wdowców. Musi się to odbyć tak szybko jak to jest możliwe. One pewniej będą poznawać zasady gry i mocniej usadowią się w swym nowym terytorium.
  Pamiętaj, że słowo terytorium będzie kluczem do przyszłych sukcesów.

 2. Musisz być bardzo stanowczym i zarazem miłującym w całym tego słowa znaczeniu. Szczególnie młodym samcom należy więcej poświęcić uwagę. Powinny one do ciebie całkowicie nabrać przekonania zanim będą spełniać wyznaczone zadania w boksach treningowych. Utrwalanie związanych z tym zasad musi być włączone do całego cyklu życia gołębi. Dla przykładu, podczas różnych prac w gołębniku zawsze przybieraj pozycję stojącą, dominującą, także w przypadkach, kiedy twój powracający z lotu samiec będzie w pułapce wylotu. Jestem przekonany, że one poczują tę zależność. Pamiętaj, że w każdym twoim codziennym działaniu powinieneś utwierdzać to przekonanie.

 3. Podczas lotów używam wylotu - sputnika z pułapką. Czuję, że daje mi to większą ilość adrenaliny oraz umożliwia bliższy kontakt z powracającymi samcami. Wiem, że w tej grze istotny jest moment, kiedy chwytam je w pułapce trapu, w przedsionku gołębnika czy celach gniazdowych. Często przy tym z nimi rozmawiam i jest to dyskusja partnerska z dwóch stron. Jestem przekonany, że ten sposób komunikacji jest odwzajemniony. Szczególnie w momencie, kiedy ściskam pod ręką zegar do odbicia lotu. Powracające gołębie potrafię witać spokojnie i szczęśliwie, bez nerwowych ruchów.

 4. Przeznaczone na wdowieństwo samce łączę w pary bardzo wcześnie tak, aby przed sezonem lotowym miały czas na wychowanie młodzieży. Dla partnerstwa nie ma znaczenia czy wychowuje się jednego czy parę młódków. Preferuję jednego, ponieważ jest mniej zamieszania, nieporządku oraz mniej indywidualności. Powyższa sytuacja daje większy wpływ otoczenia i środowiska na prawidłowe kształtowanie formy lotowej. Młode, kiedy mają od 16 do 18 dni przenoszone są z samicami do innego gołębnika. Jest to ważny moment wdrażania wdowieństwa, znacząco wpływający na dalsze loty. Istotnym jest, aby w tym czasie nie dopuścić samice do powtórnego pędzenia i zniesienia następnej tury jajek. Zwykle one czynią to po 24 do 28 dniach od pierwszego cyklu wysiadywania. W przypadku, kiedy partnerzy będą tryskać energią i witalnością i będą w dobrej kondycji zdrowotnej może to już nastąpić po 21 dniach. Po rozłączeniu samice z młódkami umieszcza się w oddzielnym gołębniku na wyścielanej słomą lub tabako podłodze. Będą przebywać tam będą razem do czasu uzyskania przez młodzież pełnej samodzielności.

 5. Po rozdzieleniu małżonków w okresie od 10 do 14 dni samce pozostają w separacji. Pamiętaj! One muszą być same. W tym okresie nie pozwala się na zobaczenie samic i młódków. Jest to istotny etap wdrażania na wdowieństwo. W tym czasie należy dokładnie obserwować i analizować poszczególne zachowania samców. Powinno się zauważyć moment, kiedy one zaczną bardzo spokojnie powracać z codziennych oblotów. Myślę, że w stosunku do rozdzielonej rodziny jest to czas żałoby i celibatu. Obserwując je powinniśmy zauważyć jak kształtuje się ich charakter. Zmiany te przebiegają około pięciu dni, po czym następuje wdowieństwo i samce stają się wdowcami.

 6. Samce mają wielki zamęt w głowie tylko przez 14 dni i po tym okresie jest najlepszy moment na ponowne umieszczenie samic i misek lęgowych w celach gniazdowych. Będziesz mile zaskoczony poziomem podniecenia, jakie wykazują partnerzy. Mała uwaga! Nie należy się zbytnio martwić faktem , jeżeli jeden lub dwa wdowce niedostatecznie się połączą i samice nie zniosą w wymaganym czasie jajek. Nie wykreślaj ich z przewidzianej listy lotowej. Mój najlepszy lotnik nigdy nie był lotowany z pozycji wychowu młódka.

 7. W przypadku odpowiedniej witalności wdowców ich samice po upływie od 9 do 11 dni powinny ponownie znosić jajka. Wspólne ich wysiadywanie trwa około 8 do 10 dni i jest to właściwy moment, aby ponownie usunąć samicę z gołębnika. W okresie od 2 do 3 dni samiec sam będzie wysiadywał jajka. Istotnym jest, aby w tym czasie usunąć z jego terytorium jajka , miskę lęgową oraz zamknąć cele gniazdową. Od tego momentu ta część terytorium samca otwierana będzie tylko w czasie pokazywania samic. Uwaga ! Witalność samców i samic zależy od wielu czynników a w szczególności zdrowia i programu karmienia .Wyjaśnienie tych zależności w dalszej części opisu. Największe zainteresowanie samca obowiązkiem wysiadywania jajek trwa około 1 dzień po rozdzieleniu małżonków, poczym gwałtownie słabnie aż do porzucenia gniazda. Istotnym jest wykorzystanie tego momentu.

 8. Około trzy tygodnie przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu lotowego , wdowce wprowadza się w cykl lotów próbnych . Ostatni etap ich przyuczenia obejmuje także pierwsze loty . Program treningu jest tak opracowany, aby znacząco wpływał na dalsze ich zmagania. Wiem z doświadczenia, że treningi w początkowej fazie przyuczania muszą być bardzo intensywne. Wiąże się to z faktem, że nasze regionalne loty są bardzo trudne a przy tym jest duża konkurencja. Normalnie średnia szybkość z poszczególnych lotów kształtuje się na poziomie 900 m / min i w przypadkach, kiedy uzyskuje się szybkości do 1200 m / min to traktujemy jako łatwy sezon. Podczas treningów stosuję prawidłowe kosze dla wdowców . Zegar używam tylko w przypadkach, kiedy wdowcom pokazuje się samice. Istotna uwaga ! Wszystkie rutynowe działania nie mogą być przypadkowe i muszą być konsekwentnie powtarzane. One muszą utwierdzić w samcu co jest jego obowiązkiem, a co przywilejem.

 9. Na dwa tygodnie przed pierwszym lotem przeprowadza się serię lotów próbnych z odległości 120 km . Biorąc pod uwagę fakt , że lotuje się w soboty to koszowanie na lot próbny przeprowadza się w piątek wieczorem . Należy zastosować standardowe postępowanie z pokazywaniem samic i misek lęgowych i odbijaniem w zegarze . Samice w celach oczekują powracających samców i pozostawać z nimi będą przez około 15 do 20 min. Dla gołębi starszych czas ten jest znacznie krótszy i należy go doświadczalnie ustalić.

 10. Lot pierwszy. Przed koszowaniem ostatni raz samce widzą samice i miski lęgowe razem. Istotna uwaga ! Wielkim błędem w metodzie wdowieństwa jest fakt , że hodowcy przed koszowaniem pokazują miski lęgowe i samice zbyt długo. Przy prawidłowym prowadzeniu procesu wdowieństwa potrafisz już w drugim tygodniu lotów zobaczyć specyficzne podniecenie samca przy misce lęgowej , jest to bardzo specyficzne zachowanie . Mam wiele przykładów dobrych lotów, kiedy miska lęgowa była cały czas w celi gniazdowej, ale potwierdzam fakt , że widać większą reakcję u samca , lepsze rezultaty, kiedy miska jest tylko w czasie koszowania i przylotu z lotów. Po zabraniu miski lęgowej w celi spoczynkowej umieszcza się drewniany klocek o wymiarach 10 x 10 cm. Jest to dla samca miejsce odpoczynku i czuwania nad swoim terytorium.


  Opisany system lotowania bazuje na etapie łagodnego przejścia z pozycji hodowlanej do cyklu pozycji wołającego wdowca. Jeśli potrafisz swój zespół lotników utrzymać jak najdłużej w tej pozycji to będziesz mile zaskoczony osiągniętymi rezultatami oraz solidnością powracających wdowców.

Podsumowanie oraz rady do zapamiętania

 1. Samce latają do terytorium, a samice są tylko ekstra dodatkiem. Doświadczenia wskazują, że sentymentalna i uwodzicielska samica potrafi zamkniętego i z charakterem samca doprowadzić do szczytu podniecenia. Istotna uwaga ! nie zapomnij zmienić samicy w przypadku braku jej uwodzicielskiej aktywności oraz w przypadku, kiedy regularnie traci zainteresowanie dla swego towarzysza.

 2. Utrzymuj terytorium wdowca oraz zadbaj o jego wygody , miłość i przywiązanie .

 3. Kształtując motywację wdowca postaraj się odkryć i wykorzystać jego upodobania.

 4. Pamiętaj o kąpieli i jej wpływie w przygotowaniu małżonków do spotkań i odpoczynku.

 5. Nie pokazuj całkowicie samicy, utrzymuj wdowca w pozycji wołającego partnerkę.

 6. Uzyskaj kondycje psychiczną samca do reagowania na miskę lęgową i celę lęgową.

 7. Używaj kosza dla wdowców tylko w przypadkach wkładania go na loty. Rytuał ten musi być zrozumiany przez wdowca. W czasie wkładania na loty pamiętaj, aby kosz znajdował się na zewnątrz pomieszczenia dla wdowców w spokojnym miejscu. Uwaga ! Kiedy zauważysz wdowca gruchającego w koszu to pewny znak , że partnerka wdowa nie była zbytnio zalotna. Nie jest to dobry znak i musisz dokładnie przeanalizować przyczynę.

 8. Kluczem do sukcesu jest uzyskanie odpowiedniej motywacji wdowców do terytorium , miski lęgowej oraz kosza . Istotnym narzędziem dla uzyskania motywacji jest miłość i uwodzicielstwo wdowy.

powrót ...