Autor publikacji:
Zbigniew Rzywucki firma R-Ceram
Zbigniew Rzywucki
www.golebie.r-ceram.tak.pl
e-mail:

Podstawy żywienia gołębi pocztowych - EDYCJA 2017

Edycja 2017 jest kontynuacją mojej publikacji „Podstawy żywienia gołębi” z 2011 roku.

EDYCJA 2017 została poszerzona o aktualną wiedzę, wiedzę od hodowców z którymi moja firma R-Ceram od wielu lat partnersko współpracuje.

W publikacji położono szczególny nacisk na wyjaśnienie mechanizmów żywienia gołębi, które ściśle związane są z karmą, procesami trawienia i wchłaniania pokarmu oraz wyjaśnienie wpływu mechanizmów tych na kondycję i zdrowie gołębi. Wszystkie te procesy, procesy przemiany materii są zbilansowane i funkcjonują w równowadze, są ze sobą wzajemnie powiązane. Podstawą tak zrównoważonego bilansu jest odpowiednia karma, dobra woda oraz odpowiedni poziom zdrowotny gołębi.

Zobacz cały artykuł - plik pdf 871 kB - Podstawy żywienia gołębi pocztowych - EDYCJA 2017

Uwaga!!! Aby móc odczytać ww. plik pdf potrzebny jest popularny program Adobe Acrobat Reader, który prawdopodobnie już masz na swoim komputerze. Jeśli nie, można go pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com.

The principle of the pigeons feeding. Edition 2017
Edition of the 2017 is the continuation of my publication „The principle of the pigeons feeding” from 2011.

The complete publication see in new file - pdf 871 KB

Uwaga!!! Aby móc odczytać ww. plik pdf potrzebny jest popularny program Adobe Acrobat Reader, który prawdopodobnie już masz na swoim komputerze. Jeśli nie, można go pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com.